Wallbox BMW we wspólnotowym garażu podziemnym

Wallbox BMW we wspólnotowym garażu podziemnym

Samochód elektryczny może nabyć każdy, ale to właściciele domów albo prywatnego garażu mogą ładować samochód bez przeszkód. Pozostali, którzy ładują samochód z gniazdek ogólnodostępnych np. we wspólnotowym garażu podziemnym mogą napotkać problemy. Rozwiązaniem jest instalacja wallbox-a.

Problemy związane z ładowaniem samochodu elektrycznego we wspólnotowym garażu podziemnym

Gniazdka we wspólnotowym garażu są ogólnodostępne i opłacane przez wspólnotę, zatem ładując samochód z takiego gniazdka w niedługim czasie może się okazać, że koszt ładowania samochodu wraz z ewentualną naprawą gniazdka obciąży wszystkich mieszkańców. W dodatku nawet po modyfikacji instalacji elektrycznej w garażu, która musiała zostać przystosowana do dużego obciążenia jakie zapewnia ładowanie samochodu elektrycznego, czas ładowania może nie być zadowalający, a dla wielu po prostu zbyt długi. Posiadanie takiego samochodu przez jednego z mieszkańców zmusza również do ustalenia nowych zasad rozliczania prądu.

Czy instalacja wallbox-a we wspólnotowym garażu podziemnym jest możliwa?

W konsekwencji całego zamieszania związanego z ładowaniem samochodu w garażu wspólnotowym na rynku pojawiły się wallbox-y przystosowane do wielostanowiskowej pracy, które można podzielić na dwa rodzaje.

Pierwszym z nich jest wallbox wspólnotowy instalowany po modyfikacji instalacji elektrycznej w garażu i rozliczany na zasadach abonamentu, przez karty zbliżeniowe, breloki lub systemy pre-paidowe. Taki wallbox po wcześniejszej modyfikacji przyłącza i zasileniu 3 fazami może ładować z mocą sięgającą 22 kW, a także ładować dwa samochody w tym samym czasie.

Czy instalacja wallbox-a we wspólnotowym garażu podziemnym jest możliwa?

Drugi rodzaj zakłada zupełnie prywatny wallbox, który zostanie przyłączony do instalacji elektrycznej prowadzącej do danego mieszkania. W tym wypadku pojawia się jednak problem związany z obciążeniem sieci oraz mocą ładowania, która przy normalnym funkcjonowaniu w domu może okazać się zbyt niska do ładowania samochodu elektrycznego. Z tego powodu wprowadzono system pomiaru oraz regulacji obciążenia w czasie rzeczywistym dzięki czemu instalacja elektryczna zostaje zabezpieczona przed ewentualnym przeciążeniem, a moc zamówiona pozostaje taka sama. Opcja ta nie jest najszybsza jednak dzięki temu, że nie jest obciążeniem dla pozostałych mieszkańców, niweluje problem związany z podwyższeniem opłat wszystkim mieszkańcom. W przypadku wallbox-a tego typu jest możliwość przyłączenia do 3 faz i w konsekwencji nabycia szybkiej, prywatnej ładowarki jednak realizacja w znacznej mierze zależy od budynku oraz jego zarządcy.

Wallbox BMW wyposażony jest w oprogramowanie, które pozwala na dzielenie się naszą stacją ładowania z innymi zainteresowanymi mieszkańcami. Dzięki przygotowanym kartom autoryzacyjnym, każde ładowanie jest rejestrowane w systemie wraz z szczegółowymi danymi, dzięki czemu rozliczenie płatności jest bardzo proste.